Handelsbetingelser

Du kan trygt handle hos os, vi følger reglerne i lovgivningen….læs videre for detaljer.
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra BABYHOME.dk, Jernvej 2, 7100 Vejle, tlf. nr. 75171116 Internetbutik: www.babyhome.dk, e-mail: kontakt@babyhome.dk, CVR-nr. 38780735, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og BABYHOME, der uomtvistligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.

1. Leverancens omfang.
På nærværende betingelser erhverver køber de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af denne faktura eller i ordrebekræftigelsen, hvis varen er købt via Internettet.

2. Dokumentation og vejledning.
Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger, i det omfang dette måtte være udarbejdet. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra BABYHOME.dk, er denne udelukkende af vejledende art, under skyldig hensyntagen til gældende dansk lovgivning for eventuelt ansvar forbundet hermed.

3. Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering.
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende faktura, skal køber reklamere indenfor rimelig tid. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.

4. Reklamationspligt ved fejl og mangler.
For at påberåbe at varer lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til BABYHOME.dk indenfor rimelig tid, efter fejlen er opdaget. Køber skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består. BABYHOME.dk har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden 2 år fra leveringstidspunktet. I forbindelse med reklamation formodes fejl indtil 6 måneder efter leveringen ar have været til stede på leveringstidspunktet, med mindre BABYHOME.dk kan sansynliggøre andet, og hvis der i øvrigt ikke foreligger omstændigheder, der tyder på, at kunden har fx. tabt varen eller på anden måde selv været skyld i fejlen, eller med mindre der er tale om en vare med en forventet levetid på under 6 måneder.

5. BABYHOME.dk mangelansvar.
BABYHOME.dk mangelansvar følger købelovens regler. Herunder skal det særligt præciseres, at hvis varen er mangelfuld, kan køber stille krav om afhjælpning, omlevering, ophævelse af købet (hvis manglen er væsentlig) eller et passende afslag i prisen. BABYHOME.dk kan dog, hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning. Såfremt køber ophæver aftalen som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 8.

6. Ansvarsbegrænsning.
BABYHOME påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

7. Produktansvar.
BABYHOME er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

8. Pris og betaling.
Med mindre andet aftales, leveres varerne pr. kreditkortbetaling eller bankoverførsel. Der tages forbehold for fejlagtige priser angivet i webshoppen samt udsolgte og udgåede varer.
Det kan forekomme at der i særlige tilfælde kører kampagner i forlængelse af hinanden, hvor rabatten stiger. Ønsker man at gøre brug af den nye rabat skal varen returneres på vanlig vis og derefter skal man foretage købet igen.

9. Fortrydelsesret.
Er køber forbruger, kan denne i overensstemmelse med lov om visse forbrugeraftaler fortryde aftalen. Dette forudsætter, at køber underretter BABYHOME herom senest 14 dage efter den dag, hvor køber har fået det bestilte i hænde, og at køber returnerer det modtagne til BABYHOME i samme stand og mængde som ved modtagelsen. Køber kan fortryde et køb ved at tilbagelevere det købte i vores butik eller sende det med posten eller anden fragtfører til os. Bemærk at specielt lavet varer f.eks. med brodering af navn osv. kan ikke returneres. Vores adresse er: BABYHOME.dk, Jernvej 2, 7100 Vejle. Omkostninger ved returnering påhviler køber.

10. Registrering af oplysninger.
Når der bestilles varer på BABYHOME.dk´s hjemmeside, registreres de oplysninger, køber har afgivet. Disse oplysninger anvendes således: Standardinformationer: (påkrævede oplysninger). Adresseinformation: Bruges til forsendelsesformål i forbindelse med bestilling af varer. Telefonnummer/e-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer. Kortinformation: Bruges til gennemførelse af betalingstransaktioner. Yderligere informationer: (frivillige oplysninger). Mobiltelefon: BABYHOME.dk har yderligere mulighed for at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.

BABYHOME.dk videregiver ikke informationer til trejdepart i nogen henseender. De data, som køber opgiver, når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.

BABYHOME.dk sender ikke uopfrodrede e-mails ud over hvad der fremgår af ovenstående. Medarbejdere hos BABYHOME.dk har adgang til disse oplysninger.

Når du køber hos BABYHOME.dk registeres din IP-adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel/misbrug med eksempelvis betalingskort.

Alle aktiviteter hos BABYHOME.dk registreres automatisk i en logfil. Logfilerne bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgende, hits mm.) Har du købt en vare hos BABYHOME har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minium 5 år.

Har du aldrig handlet via BABYHOME.dk, men er oprettet som kunde i systemet kan du til enhver tid anmode om, at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til Kontakt@babyhome.dk.